TRÄNINGAR KMC

Vi försöker ha träningar för KMC-licensierade förare varje torsdag kl 1600-2000.


ÖPPEN TRÄNING

Har vi vid vissa träningstillfällen, följ oss på facebook för aktuell information.

Kör man för KMC gäller följande:

Man ska ha gjort 2 arbetsdagar innan träning annars tillkommer en träningsavgift på 100 kr för junior eller 300 kr för senior. Kör man inte för KMC gäller följande.

1. stödmedlemskap 150kr löses vid första träningstillfället.

2. träningsavgift 300kr/gång Man betalar på plats, kontant eller swish


Swishnummer: 1232028017, kommer stå kiosk för er i swish men är okej.