Medlemsavgifter 2024


Betalning skall ske till plusgiro 71 90 92-9

eller till swishnr 1232028017

Ange:

– personnummer
– namn
– adress
– telefon
– e-post

Om ni löser familjemedlemskap skall ovanstående skrivas på alla familjemedlemmar.
Om ni inte får plats med all info på inbetalnigsblanketten eller i er internetbank, maila uppgifterna till karlstadmotorclub@gmail.com och berätta också vilket datum ni betalade.


Junior ej över 18år + Pensionär 75 kr
Senior 150 kr
Familj 200 kr (Familj på samma folkbokföringsadress)

STYRELSEN


Ordförande:
Jörgen Svensson
tel: 070-681 16 24


Vice Ordförande:
Johannes Söderberg
tel: 070-273 52 69


Kassör:
Roger Gagnerud Robertsson
tel: 


Ledamot:

Patrik Lövendal

tel:


Ledamot:
Ari Mensonen
tel: 070-225 11 33


Suppleant/sekreterare:
Erika Svensson
tel: 070-300 43 19


Suppleant:

Kjell-Ivar Nilsson
tel: 072-300 37 67

KONTAKTPERSONER


Crosskart:
Lars Andersson
tel: 076-110 99 00


Folkrace:

Jörgen Svensson & Kjell-Ivar Nilsson

tel: 070-681 16 24 & 072-300 37 67


Rally:

tel:


Tjejansvarig:


tel:


Ungdomsansvarig:
Paulina Svensson & Maddeleine Svensson
tel:


Miljöombud:
Morgan Bergqvist
tel: 


Stugvärd:
VAKANT
tel: 


Utbildningsansvarig:
Thomas Kullgren
tel: 070-683 56 82


Maskinansvarig:
Robin Persson 
tel: 070-377 35 88 


Banansvarig:
Bengt Skoglund
tel: 076-947 74 10


Webb-ansvariga:

Stefan Clifford