facebook

Träningar 2017

9/4 kl 10.00 ansvarig Tomas  0702-985310
7 /5 kl 10.00 ansvarig  Anders 0705-239930 INSTÄLLD
30/7 kl 10.00 ansvarig  Anders 0705-239930
6/8 kl 10.00 ansvarig Jörgen 0706-811624
17/9 kl 10.00 ansvarig Tomas 0702-985310
24/9 kl 10.00 ansvarig Anders 0705-239930

Meddela senast fredag kl 1800 innan träningstillfället om ni vill träna via sms till träningsansvarig, vi öppnar inte om vi inte fått någon anmälan.

Träningen pågår mellan kl 10.00-15.00 om det inte finns någon kvar kan vi stänga innan kl 15.00

Regler, all träning sker på SBF´s regler och på egen risk, vi tränar klassvis och inget tävlingsmoment får förekomma.

Medlemmar som inte har sin tävlingslicens i Karlstads motorklubb-bil betalar en avgift på 300kr/tillfälle och förare till träningsledare vid varje tillfälle innan träningen påbörjas.

OBS man måste vara medlem i KMC för att få träna, avgift 150kr/år och kan betalas på plats till träningsansvarig.

Medlemmar som har sin tävlingslicens i Karlstads motorklubb-bil tränar gratis

Välkomna!