facebook

Träningar 2019

Detta år kör vi träningar på vissa torsdagar(se kalendern) från kl 16.30-20.00, detta gäller för de som har sin tävlingslicens i KMC 2019-

Övriga hänvisas till övriga träningstider enl nedan

Inga planerade träningar för övriga, håll koll på Facebook för uppkomna träningstillfällen!

Meddela senast fredag kl 1800 innan träningstillfället om ni vill träna via sms till träningsansvarig, vi öppnar inte om vi inte fått någon anmälan.

Träningen pågår mellan kl 10.00-15.00 om det inte finns någon kvar kan vi stänga innan kl 15.00

Regler, all träning sker på SBF´s regler och på egen risk, vi tränar klassvis och inget tävlingsmoment får förekomma.

Medlemmar som inte har sin tävlingslicens i Karlstads motorklubb-bil betalar en avgift på 300kr/tillfälle och förare till träningsledare vid varje tillfälle innan träningen påbörjas.

OBS man måste vara medlem i KMC för att få träna, avgift 150kr/år och kan betalas på plats till träningsansvarig.

Medlemmar som har sin tävlingslicens i Karlstads motorklubb-bil tränar gratis

 

Välkomna!