facebook

Medlemsavgifter 2018

Betalning skall ske till plusgiro 71 90 92-9

Ange:

– personnummer
– namn
– adress
– telefon
– e-post

Om ni löser familjemedlemskap skall ovanstående skrivas på alla familjemedlemmar.
Om ni inte får plats med all info på inbetalnigsblanketten eller i er internetbank, maila uppgifterna till jonas@kmc-bil.se och berätta också vilket datum ni betalade.

Junior ej över 18år + Pensionär 75 kr
Senior 150 kr
Familj 200 kr (Familj på samma folkbokföringsadress)